Etapy Realizacji

Założenie instalacji fotowoltaicznej to nie tylko sam montaż, ale też wiele formalności jakie należy spełnić. Współpracując z Nami masz gwarancję kompleksowej obsługi bo wiemy, jak ważna w dzisiejszych czasach jest oszczędność czasu i minimum formalności. Oferując kompleksowe usługi z zakresu fotowoltaiki na terenie województwa podlaskiego widzimy że jest to idealne rozwiązanie dla naszych klientów. Dążymy do tego, aby inwestor był świadomy kolejnych etapów realizacji i zakresu w jakim możemy go wyręczyć w drodze do energetycznej niezależności.

Etapy realizacji

Oferta

Pierwszym etapem jest przeprowadzenie rozmowy i audytu technicznego przez naszego doradcę. Ma on na celu poznanie zapotrzebowania na energię oraz określenie warunków technicznych nieruchomości lub gruntu gdzie ma być inwestycja. Przygotowując ofertę, na pytanie o zużycie energii często słyszymy wysokość rachunków za prąd. Sama kwota może nie być miarodajnym  wskaźnikiem do wyznaczenia mocy instalacji.  Przygotowując się do rozmowy lub spotkania z doradcą warto przygotować więc rachunek za prąd na którym oprócz samej kwoty mamy dokładne roczne zużycie. Pomoże to rzetelniej przygotować ofertę dostosowaną do potrzeb klienta. Zawsze też informujemy o dostępnych formach wsparcia dla zakupu fotowoltaiki, ponieważ są szansą na szybszy zwrot inwestycji.

Umowa

Po zaakceptowaniu oferty przechodzimy do najważniejszego warunku współpracy (oprócz dobrej komunikacji) jakim jest podpisanie umowy. Zawiera ona wszystkie istotne dla zamawiającego oraz wykonawcy informacje. Wyznacza terminy, prawa i obowiązki, których obie strony mają obowiązek przestrzegać. Informuje o mocy instalacji oraz co ważne, o tym jakie podzespoły będą zastosowane. Dokument jest prosty i zrozumiały dla każdego, w przypadku gdy wystąpią jakieś niejasności służymy pomocą. Integralną częścią umowy jest także szczegółowa oferta którą klient otrzymał po audycie. Decydując się na współpracę z Nami- umowę podpisujemy w dogodnym dla obu stron miejscu i czasie. Dla bardziej zapracowanych i mniej dostępnych osób oferujemy podpisanie umowy drogą elektroniczną. Nie ma potrzeby nawet posiadania profilu zaufanego. Odbywa się to za pomocą specjalnej platformy.

Potrzebne pełnomocnictwa

Razem z umową klient ma możliwość udzielenia niezbędnych pełnomocnictw do pozostałych formalności. Możemy dzięki temu dokonać zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci do odpowiedniego zakładu energetycznego lub przekazać dokumenty niezbędne do otrzymania dofinansowania. Pomagamy je otrzymać niezależnie od tego czy jako inwestor jesteś osobą fizyczną, przedsiębiorcą prowadzącym działalność czy rolnikiem. Dla każdego znajdziemy odpowiednią formę wsparcia, dzięki której szybciej będziecie cieszyć się niezależnością energetyczną.

Montaż instalacji

Jednym z najważniejszych etapów jest prawidłowy i zgodny z wytycznymi producentów montaż instalacji. Montażu dokonują wykfalifikowani pracownicy naszej firmy z odpowiednimi uprawnieniami a nie pośrednicy z innych przedsiębiorstw, dlatego gwarantujemy jakość usługi na najwyższym poziomie z zachowaniem norm i wytycznych. Termin montażu jest zawsze wcześniej uzgadniany z inwestorem a jego czas jest uzależniony od rodzaju instalacji, jej wielkości i ewentualnych warunków pogodowych  – zazwyczaj dla instalacji do 10 kWp są to 2 dni.

Odbiór instalacji

Po wykonaniu montażu instalacji sporządzany jest protokół odbioru instalacji wraz z próbnym uruchomieniem potwierdzony czytelnym podpisem instalatora oraz inwestora.  Każdy z naszych inwestorów otrzymuje komplet dokumentów z zakresu obsługi instalacji jak i praktyczne wskazówki odnośnie jej użytkowania oraz wszelkie pisemne gwarancje dotyczące zainstalowanych podzespołów. Dodatkowo instalator zakłada konto w dedykowanej aplikacji lub na stronie internetowej aby inwestor miał całkowity dostęp do pracy i parametrów swojej instalacji, a w razie pytań- pozostajemy do Waszej dyspozycji i oferujemy monitoring pracy systemu fotowoltaicznego.

Przyłączenie mikroinstalacji do sieci

Na podstawie wyżej wspomnianego pełnomocnictwa nieodpłatnie realizujemy zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci. Od momentu otrzymania kompletu dokumentacji operator ma 30 dni na wymianę licznika na dwukierunkowy i tym samym podłączenie mikroinstalacji do sieci. Od tego momentu możemy cieszyć się niezależnością energetyczną na lata. Klienci zainteresowani dofinansowaniem z programu „Mój Prąd” powinni otrzymać dodatkowo ‘Zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji – dla prosumenta”, które jest niezbędne podczas składania wniosku o dotację. Sama umowa z zakładem energetycznym jest zazwyczaj dostarczana w późniejszym terminie pocztą tradycyjną bezpośrednio do klienta. Jeśli jednak jej warunki nie odpowiadają prosumentowi, ma on możliwość odwołania się od nich w terminie 14 dni od jej otrzymania.