CEEB – czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to nowy system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce funkcjonujący od 1 lipca 2021 roku. Powstała aby wspierać wymianę kopciuchów, a co za tym idzie poprawę jakości powietrza.

W jaki sposób działa  CEEB?

Na podstawie poprawnie złożonych deklaracji zostanie stworzona kompletna baza danych, na podstawie której gminy będą mogły tworzyć strategie walki ze smogiem. Ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. 

Kto i gdzie powinien złożyć deklarację?

Deklarację o sposobie ogrzewania powinien złożyć każdy właściciel lub zarządca budynku. Oznacza to właściwie, że każdy lokal, który jest ogrzewany powinien znaleźć się w rejestrze.   

Kiedy trzeba złożyć deklarację CEEB?

 Termin deklaracji jest uzależniony m.in. od czasu uruchomienia źródła ciepła. Źródła uruchomione przed 1 lipca 2021 roku należy zgłosić do 30 czerwca 2022r.. Natomiast, w  przypadku źródeł uruchomionych po wprowadzeniu ewidencji, czyli po 1 lipca 2021 roku, dokumenty należy złożyć w ciągu 14 dni od ich uruchomienia. Taki sam termin obowiązuje w przypadku nowopowstałych obiektów.

Jak i gdzie dokonać takiej deklaracji?

Jeśli chodzi o formę złożenia dokumentu mamy do wyboru dwie opcje:
? elektroniczną,
? papierową – złożoną osobiście bądź korespondencyjnie.
Tę drugą możliwość dokonujemy we właściwym dla budynku Urzędzie Miasta lub Gminy, zjawiając się osobiście w urzędzie możemy liczyć na fachową pomoc pracowników urzędu przy wypełnieniu druku. Przy składaniu dokumentu w formie papierowej pracownik Urzędu Miasta lub Gminy wprowadzi nasze dane do systemu.

Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego można pobrać sam druk bądź dokonać deklaracji online np. za pomocą profilu zaufanego.

Dostępne są dwa typy formularzy:
?Formularz A- dotyczy budynków i lokali mieszkalnych
?Formularz B- dotyczy budynków i lokali niemieszkalnych

Do wypełnienia deklaracji będą potrzebne informacje takie jak:

  • adres nieruchomości,
  • rodzaj zainstalowanego źródła ciepła (w przypadku składania deklaracji on-line- mamy możliwość wyboru z listy),
  • funkcji źródła ciepła (ogrzewanie (c.o.)/podgrzewanie wody (c.w.u.)
  • w przypadku kotła na paliwa trzeba podać dodatkowo klasę kotła i rodzaj paliwa,
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
  • adres e-mail (opcjonalnie).
Kara za niezłożenie deklaracji CEEB?

Za niezłożenie deklaracji w terminie grozi nawet 500 zł grzywny, a jeśli sprawa trafi na drogę sądową może wzrosnąć nawet do 5 000 zł.

Dostęp do informacji w CEEB będą mieli urzędnicy gmin, Inspekcja Ochrony Środowiska, czy – na mocy przepisów szczegółowych – policja.

Dzięki temu działaniu dla obywateli mogą zostać uruchomione usługi, które pomogą poprawić stan techniczny budynków w zakresie bezpieczeństwa jak i efektywności ogrzewania danej nieruchomości. Projekt ustawy mówi m.in. o kontrolach kominiarskich, kontrolach przedsiębiorców prowadzonych przez inspekcję ochrony środowiska, kontrolach dotyczących gospodarowania odpadami czy ściekami, także zleconych przez BGK po otrzymaniu dofinansowania do termomodernizacji czy remontu, a nawet wskazanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych.

Nie warto więc zwlekać i zostawiać ważnych spraw na ostatnią chwilę.