Instalacja fotowoltaiczna niesie ze sobą wiele korzyści i jest inwestycją w przyszłość obecnego oraz kolejnych pokoleń. Niestety jak każda inwestycja, również ta wymaga najpierw wkładu finansowego. Dlatego właśnie spieszymy z informacjami o dofinansowaniach dla osób fizycznych, które sprawią że koszt inwestycji zwróci się jeszcze szybciej. Ze względu na dużą emisję szkodliwych substancji przygotowano szereg zachęcających programów i dofinansowań, aby ta inwestycja była jeszcze bardziej atrakcyjna, a decyzja łatwiejsza, co z kolei przyczyni się do ochrony nie tylko naszych portfeli ale również środowiska.

obliczenie opłacalności fotowoltaiki

MÓJ PRĄD

Program jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Został przygotowany i zaplanowany na lata 2019-2024 z myślą o osobach, które chcą zainwestować w odnawialne źródła energii (OZE), czyli m.in. w fotowoltaikę. Dofinansowanie obejmuje panele fotowoltaiczne oraz niezbędne oprzyrządowanie, czyli koszty zakupu i montażu całej instalacji. Na jego realizację przewidziano budżet w wysokości 1mld. zł zatem jeśli budżet zostanie wykorzystany wcześniej, istnieje możliwość, że realizacja programu zakończy się przed 2024 rokiem. Wnioski o dofinansowanie powinny być składane w formie papierowej a wraz z nimi należy dołączyć fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury oraz dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej. Obecnie trwa już druga tura naboru wniosków, która rozpoczęła się w dniu 13 stycznia 2020. Wielkim plusem jest to, iż program “Mój Prąd” można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, dzięki temu oszczędności mogą być jeszcze większe a zwrot inwestycji nastąpi jeszcze szybciej.

program mój prąd

Założenia programu „Mój Prąd”:

 • Program zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW.

 • Projekt nie może być zakończony przed ogłoszeniem naboru lecz musi być zakończony w momencie składania wniosku o dofinansowanie.

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;

 • Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł.

 • Beneficjentem programu może być osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej.

 • Projekt nie może zostać zakończony przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy, że wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji).

 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW); Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV.

Obecnie trwa już druga tura naboru wniosków, która rozpoczęła się w dniu 13 stycznia 2020.

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Wszyscy, którzy poniosą wydatki związane z inwestycją termomodernizacyjną, czyli m in. fotowoltaiką mają możliwość skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Oznacza to, że każdy może odliczyć od dochodu kwotę przeznaczoną na wykonanie instalacji wykorzystującej OZE. Maksymalny koszt inwestycji jaki obejmuje ulga termomodernizacyjna to 53 000 PLN. Skorzystać z niej mogą wyłącznie właściciele budynków jednorodzinnych już wybudowanych. Ulga skierowana jest do podatników podatku PIT, właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych, nie jest natomiast dla właścicieli mieszkań i budynków w zabudowie szeregowej.

Założenia Ulgi termomodernizacyjnej:

 • Instalacja musi zostać zrealizowana w ciągu 3 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z instalacją.

 • Warunkiem jest przedstawienie wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji w formie faktury VAT.

 • Ulga nie jest skierowana do właścicieli mieszkań i budynków w zabudowie szeregowej.

 • Osoby, które otrzymały już dofinansowanie na realizację inwestycji termomodernizacyjnej nie mogą ponownie z niej skorzystać.

Poniżej przedstawiamy przykład odliczenia od podatku przy skorzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej oraz dofinansowania z programu „Mój Prąd”.

dotacje do fotowoltaiki

„Właściciel domu jednorodzinnego wydał w 2019 roku na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 25,6 tys. zł. Złożył też wniosek o dotację z programu “Mój Prąd”, ponieważ inwestycję zakończył po 23 lipca 2019 r. W ten sposób dostał zwrot części kosztów – 5 tys. zł. Rzeczywisty wydatek właściciela domu z instalacją fotowoltaiczną wynosi więc 20,6 tys. zł. Tyle może odliczyć od podstawy opodatkowania. Jeśli płaci podatek w wysokości 17 proc. (do 1 października 2019 roku w wysokości 18 proc.) to zaoszczędzi w wyniku ulgi termomodernizacyjnej 3,7 tys. zł.” (Źródło: https://wysokienapiecie.pl)

 

Połączenie dwóch powyższych propozycji jest bardzo korzystne. Choć poniżej prezentujemy inne rozwiązania, obecnie nie ma innych tak opłacalnych dofinansowań na fotowoltaikę jak “mój prąd” oraz “ulga termomodernizacyjna”.

CZYSTE POWIETRZE

Program jest skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Pomoc z programu “Czyste powietrze” realizowana jest w formie dotacji i pożyczek, które są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Niestety dofinansowanie na fotowoltaikę z tego programu jest możliwe tylko w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2018-2029. Pogram ten przewiduje pewne warunki techniczne m.in. dla budynków istniejących konieczna jest wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu opisane w regulaminie, natomiast dla budynków nowo budowanych – zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

program Czyste Powietrze

Założenia programu “Czyste powietrze”:

 • Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.

 • Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

 • Wymagany jest certyfikat zgodności inwertera z normą PN-EN 50438.

 • Moduły muszą posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646.

 • Wnioski musza zostać złożone do 30.06.2027 roku.

Ponieważ celem programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne, program daje wiele możliwości różnych dotacji nie tylko na fotowoltaikę. Zachęcamy zatem do zapoznania się ze szczegółami na stronie https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/.

 

CO DALEJ?

Oprócz powyższych opcji pomocy finansowej poszczególne województwa posiadają także własne programy, które pozwalają na pozyskanie dotacji lub preferencyjnych kredytów na odnawialne źródła energii. Warto na bieżąco śledzić wszelkie nowe opcje jakie oferuje nam państwo oraz inne instytucje.

Jeśli nie wiesz jak masz skorzystać z dostępnych opcji odezwij się do nas, z chęcią przygotujemy odpowiednią ofertę oraz zweryfikujemy z jakiej formy dofinansowania możesz skorzystać, dodatkowo firma Only Comfort dopełnia wszelkich formalności związanych z dostępnymi dotacjami podczas kompleksowej obsługi klienta. Na właściwy kierunek mogą Cię też nakierować urzędnicy Twojego Urzędu Gminy.

Więcej informacji o ofercie i dofinansowaniach znajdziesz również na podstronie dofinansowanie do fotowoltaiki.