Program Ciepłe Mieszkanie 2022 – warunki dofinansowania i obowiązujący regulamin

Kiedy ruszył program Ciepłe Mieszkanie 2022?

Obecnie obowiązujący nabór trwa od 21 lipca do końca roku, czyli do 31 grudnia. Warto tutaj zwrócić uwagę, że obecnie przyjmowane są wnioski do programu Ciepłe Mieszkanie składane przez gminy.  Program Ciepłe Mieszkanie 2022, w zależności od dostępności środków, przewidział dwie tury naborów. Drugi nabór wniosków składanych do WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochony Środowiska i Gospodarki Wodnej) jest przewidziany do końca 2023 roku. Jeśli chcesz dowiedzieć się kiedy i jak złożyć wniosek do programu Ciepłe Mieszkanie 2022 indywidualnie zapoznaj się z kolejnymi kwestiami.

Jak otrzymać dofinansowanie z programu Ciepłe Mieszkanie 2022?

Obecnie wnioski o dofinansowanie do WFOŚiGW mogą składać wyłącznie gminy. Jest to możliwe w formie elektronicznej za pomocą gotowego formularza na platformie GWD. Ponad to, jedna gmina może złożyć maksymalnie dwa wnioski. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu takiego wniosku jednostka samorządu terytorialnego przeprowadzi nabór na swoim terenie dla beneficjentów końcowych. WFOŚiGW może zawierać umowy z gminami do 30.06.2024r. Obecnie trwa etap wdrożeniowy programu Ciepłe Mieszkania 2022, dlatego nie są jeszcze znane dokładne terminy składania wniosków przez beneficjentów końcowych. Co ważne, w każdej gminie terminy naboru do programu Ciepłe Mieszkanie są indywidualne.

Ciepłe Mieszkanie 2022
Źrodło: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/
Dla kogo Ciepłe Mieszkanie 2022?

Gminy są wyłącznie dystrybutorem środków w programie i to one będą przeprowadzać nabory dla mieszkańców. O dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie 2022 mogą starać się właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Program Ciepłe Mieszkanie 2022 skierowany jest dla osób posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z programu Ciepłe Mieszkanie 2022?

Jako właściciel mieszkania w budynku wielorodzinnym możesz ubiegać się o wsparcie na montaż:

Ale to nie koniec… Dofinansowaniu podlegać będzie również montaż (i jeśli to konieczne – demontaż):

  • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wymiana okien i drzwi,
  • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

WAŻNE: Jeśli w budynku jest już źródło ciepła V klasy normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej jego wymiana na nowy nie jest możliwa w ramach dofinansowania z programu Ciepłe Mieszkanie 2022. W związku z tym, dofinansowanie nie jest możliwe, nawet gdy jest ono niesprawne i nie spełnia swojej roli.

Warunki otrzymania dofinansowania Ciepłe Mieszkanie 2022

Przede wszystkim, wysokość wsparcia w programie Ciepłe Mieszkanie 2022 będzie zależne od wysokości dochodów uzyskiwanych w ciągu roku przez beneficjentów końcowych. Roczny dochód nie może przekroczyć 120 tyś. na osobę.

Co więcej, beneficjent, który decyduje się na wsparcie z programu Ciepłe Mieszkanie 2022 będzie musiał wcześniej zobowiązać się, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Dodatkowo koszty związane z inwestycją nie mogą być poniesione przed zawarciem umowy między inwestorem, czyli beneficjentem a gminą. Natomiast zakończenie inwestycji musi odbyć się do 31.12.2025 roku.

Ile wynosi dofinansowanie z programu Ciepłe Mieszkanie 2022?

Podstawowy poziom dofinansowanie z programu Ciepłe Mieszkanie 2022 wynosi od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł. Mieszkaniec gminy ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce ma prawo ubiegać się o wyższy poziom dofinansowania. W województwie podlaskim taki status posiadają Łomża -gmina miejska oraz Łomża – gmina wiejska. Lista najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce znajduje się na stronie programu. Tutaj znajdziecie również szczegółowe informacje dotyczące poziomów dofinansowanie.

Program Ciepłe Mieszkanie 2022
 
Program Ciepłe Mieszkanie dla wspólnot mieszkaniowych?

Program Ciepłe Mieszkanie 2022 ma na celu poprawę efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, obecne warunki nie przewidują dofinansowania dla wspólnot mieszkaniowych. Trwają jednak prace nad tym, aby program Ciepłe Mieszkanie umożliwiał wymianę wspólnego źródła ciepła.

Ciepłe Mieszkanie 2022 jest uzupełnieniem programu „Czyste Powietrze”, który ujmuje termomodernizację, ale… budynków jednorodzinnych. Stąd też podobieństwo warunków uczestnictwa dla beneficjentów końcowych.

Profesjonalne doradztwo – program Ciepłe Mieszkanie w Podlaskim

Oczywiście, nie jesteśmy w stanie przewidzieć i opisać tutaj wszystkich aspektów, dlatego jeśli jakiekolwiek kwestie budzą wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami. Korzystając z naszych usług gwarantujemy przede wszystkim kompleksową obsługę inwestycji i profesjonalne doradztwo. Montaż pompy ciepła bądź ogrzewanie elektryczne w podlaskim to tylko część naszej oferty. Zapoznaj się z szeroką gamą naszych usług i dołącz do grona zadowolonych klientów.

Add Comment