Kiedy rusza Mój Prąd 4.0 w 2022 roku?

Wiemy, że kolejny nabór w programie Mój Prąd 2022 rusza już 15 kwietnia. Nowa edycja dofinansowania jest przełomowa nie tylko ze względu na przedmiot. Na formułę programu wpływ ma również zmieniający się  system rozliczeń prosumentów. Jest ona nastawiona na autokonsumpcję wyprodukowanej energii i jej magazynowanie we własnych domach. Zatem kto skorzysta z nowej edycji programu Mój Prąd 4.0?

Komu przysługuje Mój Prąd 4.0?

Tegoroczna edycja, podobnie jak poprzednie, skierowana jest tradycyjnie do osób fizycznych. Z tą różnicą, że podstawowym kryterium otrzymania dofinansowania z programu będzie nowy system rozliczeń. Prościej mówiąc dotyczyć będzie tych, którzy będą korzystać z net-billingu. Okres kwalifikowalności kosztów nie zmienił się względem poprzednich edycji i jest to 1 lutego 2020 r. Po co zatem taki skoro większość prosumentów korzysta już z systemu opustów? Obecna ustawa dotycząca OZE przewiduje możliwość przejścia z systemu opustów na net-billing, wówczas spełnimy ww. kryterium. Podsumowując, dotację z programu Mój Prąd 4.0 otrzymają:

  • nowi prosumenci, których zgłoszenie instalacji do OSD nastąpiło po 31.03.2022 r.
  • osoby, które korzystają obecnie z net-meteringu pod warunkiem, że przejdą na net-billing.

W drugiej z wymienionych sytuacji, niezbędne jest potwierdzenie od Operatora Sieci Dystrybucyjnej. W województwie Podlaskim w większości jest to PGE. Zwracamy również uwagę, że taka zmiana warunków rozliczania możliwa jest wyłącznie w jedną stronę. Nie ma możliwości zmiany rozliczania z net-billingu na net-metering.

Co będzie podlegać dotacji z programu Mój Prąd 4.0 i na jakie kwoty można liczyć?

Na tę chwilę budżet 4. edycji wynosi ok. 350 mln zł. To niewiele w porównaniu do ubiegłych edycji i biorąc pod uwagę zakres wydatków jakie będą kwalifikowane. MKiŚ bierze jednak pod uwagę możliwość zwiększenia budżetu na ten cel.

Prosument rozliczający na zasadach net-billingu w ramach programu Mój Prąd 4.0 może otrzymać 4 000 zł dofinansowania na samą instalację fotowoltaiczną. Przy montażu z magazynami energii bądź ciepła kwota ta wzrasta do 5 000zł. Przy czym, podobnie do poprzednich edycji, wsparcie z funduszu nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.  Nową możliwością jest dofinansowanie do magazynu energii oraz do magazynu ciepła. Odpowiednio można otrzymać 7 500 zł lub 5 000 zł.  Przy zakupie  któregoś z ww. urządzeń dodatkowe 3 000 zł można otrzymać na zainstalowanie systemów HEMS/EMS.

Mój Prąd 4.0 wysokość dofinansowania
Grafika pochodzi z portalu www.gov.pl

Nowością jest również to, że beneficjenci poprzednich edycji programu, również będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w kwocie 2 000 zł. Oczywiście jeśli zdecydują się na przejście na net-billing.

Mój Prąd 4.0 wysokość dofinansowania
Grafika pochodzi z portalu www.gov.pl

Podsumowując, jeden prosument może otrzymać nawet 20,5 tys. zł. W programie nie uwzględniono jednak ładowarek do samochodów elektrycznych, o których była już mowa przy wcześniejszej edycji.

Nabór wniosków Mój Prąd 2022

Zasady dotyczące wniosków wydają się być niezmienne w stosunku do poprzednich edycji. Nabór ma być prowadzony do 2023 r. bądź do wyczerpania puli. Jak już wcześniej pisaliśmy, program rusza od 15 kwietnia br. Wnioski NFOŚiGW będzie przyjmował tylko w formie elektronicznej. Możemy do tego wykorzystać platformę GWD, w której krok po kroku będzie można ubiegać się o dofinansowanie. Wnioski złożone w formie papierowej będą niestety odrzucane.

Jak w poprzednich edycjach, Mój Prąd 4.0 dopuszcza możliwość połączenia dofinansowania z ulgą termomodernizacyjną na część kosztów pomniejszoną o otrzymaną dotację. O dokładnych założeniach ulgi termomodernizacyjnej możecie przeczytać tutaj.

Regulamin programu Mój Prąd 4.0 – już wkrótce

Każda edycja programu Mój Prąd różniła się nieco od poprzedniej – choćby formą składania wniosku czy wysokością dofinansowania. Nie pozostawia jednak wątpliwości fakt, że obecna edycja różni się najbardziej i dla wielu jest zaskoczeniem. Ma ona bowiem na celu wzrost produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zakłada również wyższy poziom jej magazynowania a także autokonsumpcji. Większość prosumentów oczekiwała na nową edycję z niecierpliwością i nadzieją na skorzystanie z dofinansowania. Niestety, zaproponowane rozwiązania rozczarowują i nie satysfakcjonują obecnych właścicieli mikroinstalacji.

Na chwilę obecną nie widać możliwości skorzystania z programu pozostając przy systemie opustów. Nie są również znane moce instalacji jakie będą brane od uwagę ani wymagane do wniosku dokumenty. Zmiany w stosunku do poprzednich edycji są duże, ale należy pamiętać że regulamin programu Mój Prąd 4.0 nie został jeszcze opublikowany. W takiej sytuacji wszystko może się jeszcze zdarzyć. Wszystkie wytyczne wspomniane w artykule są na podstawie wypowiedzi i publikacji NFOŚiGW. Możecie je również sprawdzić na stronie www.gov.pl. Jeśli któreś kwestie są niejasne bądź budzą Twoje wątpliwości – zapraszamy do dyskusji.

Add Comment